Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı Projesi İmzalandı
Eklenme Tarihi: 23.02.2021 747 Görüntülenme

Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı Projesi İmzalandı

Karabük Belediyesi, Avrupa’nın birçok ülkesinde kullanılan fakat henüz Türkiye’de birkaç özel sektör dışında kullanılmayan piroliz yöntemi ile plastik atıkların yok edilerek değerli maddelere ve enerjiye dönüştürme projesini başlatıyor. Proje Türkiye’deki belediyeler arasında bir ilk.

Proje Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile olup, Karabük Belediyesine kurulacak olan piroliz tesisi, kırıcı, helezon, ana reaktör, destilasyon tankı ve dinlendirme tankından oluşan bir sistem. Sanayi tesislerinden ve caddelerden toplanan geri dönüştürülemeyen atık plastikler, önce granatör (kırıcı) ünitesinde kırılarak küçültülecek. Granatörde küçülen ve birbirleri ile karışan plastik atık helezon yardımıyla piroliz reaktörüne gönderilecek. Bu atıklar piroliz reaktöründe 450 – 500 oC arasındaki sıcaklıkta termal parçalanmaya tabi tutulacak. Bu işlem plastiği yoğuşturma yoluyla yapılacağı için çevreye zararlı bir gaz çıkışı olmayacak. Ana reaktörde termal bozunmaya uğrayan plastik pirolitik yağ, sentez gazı ve karbon siyahına dönüşecek. Projede Karabük Üniversitesi bilimsel katkı verecek olup, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ise sanayi bölgelerindeki plastik atıkların toplanmasına ve sanayi sitelerinde çalışan işçilere atık bilinci eğitimi verilmesinde rol alacak.

Bugün saat 14.00'de Karabük Valiliğinde Vali Fuat Güler, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier tarafından BAKKA projesi imzalandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; "Elde edilen karbon siyahı, aslında piyasada tonerin hammaddesi olarak satılıyor ve çok değerli bir madde. Ancak Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde bu tür tesislerde üretilen karbon siyahı asfalt katık malzemesi olarak kullanılıyor ve asfaltın kalitesini arttırıyor. Biz de Karabük’te asfaltın kalitesini arttırmak için bu ürünü kullanacağız" dedi.

Ülke genelinde çıkan plastik atıkların yalnızca yüzde birlik bölümünün geri dönüşüme gittiğine dikkat çeken Başkan Vergili; "Plastik atıklar bütün dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de büyük bir problemi. Ülkemizde her yıl 3.072.000 ton plastik atık ortaya çıkmakta ve bunun ancak %1'i geri dönüşüme gidiyor. Geri kalan 3.041.000 ton denizlerimizi, ırmaklarımızı, ovalarımızı ve yerleşim yerlerimizi tehdit eden kirlilik olarak bize zarar veriyor. Biz, Avrupa’nın birçok ülkesinde kullanılan fakat henüz Türkiye’de birkaç özel sektör dışında kullanılmayan piroliz yöntemi ile plastik atıkların yok edilerek değerli maddelere ve hatta enerjiye dönüştürme olayını Karabük’ten başlatarak bütün ülkeye yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Normalde, sokakta atık durumunda olan, geri dönüştürülebilen ve geri dönüştürülemeyen bütün plastik atıkları bu tesiste yukarıda bahsettiğimiz değerli ürünlere dönüştürebiliyoruz, ancak bizim proje kapsamındaki hedefimiz sanayi bölgelerinde ortaya çıkan plastik atıkların geri kazanımı. Bu yüzden proje süresi içerisinde Karabük Organize Sanayi, Cumayanı Sanayi Sitesi, Kemal Oyman Sanayi Sitesi ve Bağ – Essan Sanayi Sitelerinde ortaya çıkan ve geri dönüşümü olmayan plastik atıklar proje ekipleri tarafından toplanarak piroliz ünitesinde geri kazanılacak. Bunu yaparken aynı zamanda bu bölgelerdeki iş yerlerinde çalışan işçi, idareci ve işletme sahiplerine atık yönetimi ile ilgili eğitimler vereceğiz. Daha sonra bu eğitimleri hedef bölgelerin dışına, yani tüm Karabük geneline yaygınlaştıracağız. Burada amacımız Karabük genelinde yaşayan her bir birey çöpe atmaya hazırladığı bir plastik atığı hangi geri dönüşüme ya da geri kazanıma yaradığının bilincinde olacak ve aynı zamanda onu çöpe attığı zaman doğaya vereceği zararın bilincinde olacak.

Karabük’te yaşayan herkesin atık bilincine ulaşması için yukarıda bahsettiğimiz sanayi tesislerinde çalışanların yanında okullarda öğrencilere seminerler ve Karabük Belediyesinin sosyal yaşam merkezlerinde insanlara eğitimler vereceğiz.

Plastik atıklardan yakıt elde edilen ve aynı zamanda plastik atığı bertaraf eden piroliz tesisleri Avrupa’nın birçok gelişmiş ülkesinde ve Çin ve Japonya bu tesisler mevcut. Türkiye’de Erzincan ve Kayseri’de özel sektörün kar amaçlı kurduğu iki tesis var. Ancak Türkiye’nin hiçbir belediyesinde böyle bir tesis yok. Karabük Belediyesi sosyal sorumluluk kapsamında böyle bir tesise sahip olan ilk belediye olacak" şeklinde açıklamalarını tamamladı.

3.221.970 liralık projenin 2.416.477 lirasını BAKKA hibe olarak verecek, 805,493 TL ise Karabük Belediyesi tarafından eş finansman olarak karşılanacak.

   


Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı Projesi İmzalandı

Post

249 Bin Metreküp Atık Bertaraf Edildi

23.05.2022 565 Görüntülenme

Karabük’te geri dönüşüm faaliyetlerinin kalıcı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan ve Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret Odasından oluşan ortak çalışma grubu ile yürütülen Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı adlı proje başarı ile tamamlanmıştır.

Post

Piroliz Tesisi Çalışmalarına Tüm Hızıyla Devam Ediyor

12.01.2022 649 Görüntülenme

Karabük Üniversitesi ve Karabük Belediyesi ortaklığında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle “Plastik atıkların piroliz yöntemiyle bertaraf edilmesi ve geri kazanımı” projesi kapsamında kurulan Piroliz Tesisi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Post

Katı Atıklar Enerjiye Dönüşüyor

14.06.2021 757 Görüntülenme

Karabük'te kurulan tesis ile yılda yaklaşık 150 ton doğada yok edilemeyen katı atık bertaraf edilerek pirolitik yakıta dönüştürülecek.