Hedef Gruplar ve Amaçlar

Hedef Gruplar ve Amaçlar

Hedef Gruplar

Organize Sanayi Sitesinde, Cumayanı Sanayi Sitesinde, Karabük Bağ-Essan Sanayi Sitesinde ve Kemal Oyman Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren 430 işletmenin 2934 yönetici ve çalışanları projemizin hedef gruplarıdır. Yukarıda bahsettiğimiz sanayi bölgelerinin çalışan ve yöneticileri plastik atığı ayrıştırma ve depolama konusunda eğitilecek hedef gruplar olacaklardır.

Genel Amaçlar

Projedeki genel amacımız; ülkemizde Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Sıfır Atık" kampanyasına katkı vererek, TR 81 Bölgesinde endüstriyel kirliliğin önlenmesi, sanayi tesislerinden çıkan evsel ve sanayi atıkların bertaraf edilmesi ve bu atıkları ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürerek, geri kazanmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Özel Amaçlar

Projemizin özel amacı; Karabük'ün belediye sorumluluk alanlarımızda bulunan organize sanayi bölgesi, Cumayanı sanayi bölgesi, Bağ-Essan sanayi bölgesi ve Kemal Oyman sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bütün büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin geri dönüştürülemeyen ve çevreye ve doğal hayata zarar veren ve küresel ısınmaya yol açan plastik atıklarını toplayarak, onları ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde, yenilikçi bir yöntem olan piroliz yöntemi yoluyla pirolitik yağ ve tiner gibi değerli ürünlere dönüştürerek geri kazanmak, Türkiye'de henüz yaygınlaşmamış piroliz ünitesini kurarak çevre koruma ve atık yönetimine yenilikçi bir yöntem kazandırmak, öncelikle yukarıda adı geçen sanayi bölgelerinde çalışan iş yeri sahipleri, yönetici ve işçiler olmak üzere ardından da yaygınlaştırma yöntemlerini kullanarak bütün Karabük'te atık yönetimi bilincini oluşturmak ve Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret Odasından oluşan konsorsiyumun birlikte çalışma ve sorun çözme kapasitelerini geliştirmektir. Ayrıca bunun yanında bir diğer amacımız ise bu faaliyetleri kalıcı hale getirerek Karabük'te yeni bir istihdam alanı açmaktır.

 

SİTEDE ARA