Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

 • Proje ofisi ve proje ekibinin oluşturulması.
 • Ortaklar arasında bir strateji toplantısını düzenlenmesi.
 • Her ortak kurumun kendi kurum içerisinde bir bilgilendirme toplantısı yapması.
 • Proje açılış toplantısının yapılması.
 • Görünürlük faaliyetlerinin hazırlanması ve uygulaması.
 • Mal ve hizmet alımlarının şartname ve hazırlıklarının yapılması ve uygulamaya geçirilmesi.
 • Projenin yaygınlaştırılması ve tanıtımı için Sivil Toplum Kuruluşlarına ve kamu kurumlarına ziyaretler düzenlenmesi.
 • Mahalle yaygınlaştırma toplantılarının yapılması.
 • Seminerlerin yapılması.
 • 18 Mart Dünya Atık Gününde bir panel düzenlenmesi.
 • Hedef gruplar üzerinde tanıma ve farkındalık belirlemek için ilk testlerin yapılması.
 • Hedef gruplarla bilgilendirme toplantısı yapılması.
 • Hedef gruplar için "Atık Yönetimi" eğitimlerinin başlatılması ve sürdürülmesi.
 • Piroliz ünitesinin kurulması.
 • Geri dönüşüm kutularının hedef bölgelere yerleştirilmesi.
 • Atık toplama çalışmalarının başlaması.
 • Piroliz makinesinin çalıştırılması ve geri kazanım maddelerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi.
 • Hedef kitleden beklenen ilk sonuçları elde etmek için hedef kitle üzerinde ara değerlendirme testlerinin yapılması.
 • Proje sonunda hedef kitleye uygulanan eğitimlerin başarıya ulaşıp ulaşmadığını ölçmek için son değerlendirme testlerinin yapılması.
 • Projenin sürdürülmesine katkı vermek için bir proje dergisi hazırlanması ve yayınlanması.
 • Karabük'ün okullar bölgesindeki 10 okulda öğrencilere çevre bilinci ve atık yönetimi konusunda seminerler verilmesi.
 • Proje kapanış toplantısının yapılması.
 • Proje final raporunun hazırlanması.

SİTEDE ARA